13:00ч.

 

13:15ч.

 

 

 

13:30ч.

 

 

 

 

18:00ч.

 

Регистрация

Клубовете се регистрират по реда на пристигане залата, потвърждават репертоара си, бройките на участниците

Теглене на жребий, официално откриване

Всички ръководители ще бъдат извикани на сцената, за да изтеглят номера, под който ще се състезават. Всеки ръководител трябва да отиде отново на “Регистрация” и да изчака да бъде вписан номерът, под който ще се състезава неговият клуб. Следва официално откриване на фестивала.

Начало на конкурсна част

Участниците се представят по реда на изтегления жребий. Явяват се заедно детски състави и възрастни, но класирането е разделено.

 

След приключване на последния участник във фестивала ще се даде 1 час почивка за участниците, през която журито ще определи кои са победителите.

 

Награждаване

на сцената на Летния театър ще се състои награждаването на победителите в VІI-ти Национален фестивал „Мизия танцува”