Регламент възрастни:

Дата на провеждане: 24 юни 2017г.

Място на провеждане: Летен театър в парк “Кайлъка”

Заявки ще се приемат до 10 юни 2017г. включително.

Право на участие имат всички танцови клубове, студиа, колективи, школи, които изучават български народни хора.

Таксата за участие за възрастни е 10лв. При неявяване сумата не се възстановява. Може да преведете 50% от общата сума на таксите за участие, а останалото да заплатите намясто.

В случай, че се регистрират повече от 6 групи с над 41 участници, ще се проведе отделно класиране.

Представянето трябва да бъде в рамките на 6 мин. и да включва две хора по избор на участниците. Музикалният съпровод може да бъде предоставен на диск, флашка, жив оркестър.

Специалната награда за „Най-добре представено хоро от Северняшка фолклорна област” ще бъде дадена на една от групите, които изрично са посочили, че искат да се състезават за нея. В този случай те трябва да представят трето хоро, което да е предварително обявено в заявката. Времето за представяне на трите хора трябва да бъде в рамките на 9 мин.

По традиция домакините НЕ участват в конкурсната част.

Регламент деца:

Дата на провеждане: 24 юни 2017г.

Място на провеждане: Летен театър в парк “Кайлъка”

Заявки ще се приемат до 10 юни 2017г. включително.

Право на участие имат всички детско-юношески колективи, танцови клубове, студиа, школи, които изучават български народни хора.

Представянето трябва да включва 2 хора или танц по избор. Музикалният съпровод може да бъде предоставен на диск, флашка, жив оркестър.

Специалната награда за „Най-добре представено хоро от Северняшка фолклорна област” ще бъде дадена на една от групите, които изрично са посочили, че искат да се състезават за нея. В този случай те трябва да представят трето хоро, което да е предварително обявено в заявката.

Таксата за участие за деца е 5лв. При неявяване сумата не се възстановява. Може да преведете 50% от общата сума на таксите за участие, а останалото да заплатите намясто.

По традиция домакините НЕ участват в конкурсната част.

 

 


Критерии за оценяване:

 

Оригиналност при представянето на хорото

Артистичност и емоционалност

Стил и характер на изпълнение

Техничност на изпълнение

Ритмичност

Синхрон